[...] Obowiązkiem historyka jest wykazywać, które wyjście było lepsze, a które gorsze, kształcić kryteria, kształcić decyzję, poczucie odpowiedzialności, a nie rozwijać system gołosłownych protestów. [...]

Aleksander Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1988 s. 168

pogoda.net