[...] Miejsce prowadzonych prac celowo pozostaje nieujawnione. Las służy wielu różnym funkcjom.

Między innymi w lasach chronimy miejsca dziedzictwa kulturowego, jak pomniki historii, czy zabytki nieruchome i archeologiczne, takie jak prawdopodobne odkrycie stanowiska osadniczego.

W takich przypadkach wstrzymujemy prace leśne, a jeśli zachodzi taka potrzeba, miejsce zostaje objęte ochroną. Dlatego dopóki miejsce to nie zostanie dokładnie zbadane przez archeologów, nie ujawniamy jego lokalizacji. [...]

Jan Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg

Czytaj całość: Portal „Nauka w Polsce”

pogoda.net