[…] Zasoby naturalne, liczne formy życia i sama Ziemia zostały nam powierzone, abyśmy je „uprawiali i strzegli” (por. Rdz 2, 15), także dla przyszłych pokoleń, z odpowiedzialnym i aktywnym udziałem każdego.

Ponadto potrzebujemy przemiany przekonań i spojrzeń, która otworzyłaby nas bardziej na spotkanie z drugim człowiekiem i na przyjęcie daru stworzenia, które odzwierciedla piękno i mądrość Stwórcy. […]

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 53. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2020 ROKU, Watykan, 8 grudnia 2019 r.

pogoda.net