[...] Zrozpaczone rodziny żyjące w nieświadomości, co spotkało ich najbliższych, wszędzie szukają pomocy. Podejście organów ścigania do udziału medium w toczącym się postępowaniu jest raczej sceptyczne i jak wskazują na to prowadzone analizy, nie można się temu dziwić.

Zgodzić się należy z tezą, że z wykrywczego punktu widzenia, wszystko, co może okazać się przydatne dla śledztwa, nie powinno być a priori odrzucane jako nienaukowe, nawet wtedy, gdy w szczególne i nadprzyrodzone zdolności tych osób zwyczajnie nie wierzymy.

Prowadzone analizy przypadków, w których jasnowidze przekazywali informacje organom ścigania, zarówno w Polsce, jak i na świecie, nie potwierdziły możliwości tych osób, a przydatność uzyskanych tą drogą informacji jest raczej niska, by nie powiedzieć żadna. [...]

Ewa Gruza /w/: E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 s. 130

 

 

pogoda.net