[...] W biologii istnieje bardzo niewiele pewników. Prawie wszystko opiera się na stopniu prawdopodobieństwa - w kwestiach związanych zarówno z ludzkim zdrowiem, gatunkowym składem roślinności na pastwisku, gatunkami flory i fauny zasiedlającymi dowolnie wybrany staw, jak i wzorcem wzrostu kępy stokrotek na trawniku.

Pochodzenie i ilościowy udział poszczególnych rodzajów ziaren pyłku i zarodników w danej próbe zależy od olbrzymiej liczby zmiennych, które nazywamy czynnikami tafonomicznymi.

Dla potrzeb palinologii definiuję to jako "wszystkie czynniki wpływające na obecność wybranego palinomorfu w danym miejscu i czasie".

Szczegółową wiedzę na ich temat przyswaja się stopniowo i praktycznie nie ma tu żadnych żelaznych zasad. Bardzo wiele zależy od danego kontekstu, a podczas interpretacji śladów zawsze należy uwzględnić wszelkie mozliwe zawiłości, ponieważ inaczej łatwo dojść do fałszywych i niesłusznie kogoś obciążających wniosków. [...]

Patricia Wiltshire, Ślady zbrodni. Niemi świadkowie przestępstw, Wydawnictwo Feeria Science, Łódź 2020 s. 127

 

pogoda.net