[...] Wśród zainteresowań Robla poczesne miejsce zajmowała szeroko rozumiana ochrona przyrody. Jako zamiłowany taternik popierał prawną ochronę polskich gór, zaś jako myśliwy propagował w tym środowisku ideę racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

Z ramienia Towarzystwa Myśliwskiego im. św. Huberta brał udział w pracach Państwowej rady Ochrony Przyrody, m.in. opiniując projekty ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy łowieckiej.

Należał do Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra, które uratowało ten gatunek przed wyginięciem i przyczyniło się do jego reintrodukcji do naturalnego środowiska.

Działał także w krakowskim Oddziale Ligi Ochrony Przyrody. [...]

Tomasz Dziedzic, Archiwum katyńskie doktora Robla, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2019 s. 294

pogoda.net