„Polecam w ciągu miesiąca marca i kwietnia 1928 r. dokonać zadrzewień placów i ulic miast, miasteczek i wsi. Zadrzewianie ma być przeprowadzone przez fachowców, o ile możliwe drzewami rozwiniętymi.

Posadzone drzewa mają otrzymać dostateczną ochronę przed ich uszkodzeniem. [...]

Żądam, by akcja powyższa nie była traktowana jako skutek wymuszonego zarządzenia, lecz jako świadome dążenie do zmiany wyglądu i polepszenia jakości powietrza miast i wsi.

Pożądanem byłoby stworzenie obecnie w każdej miejscowości Komisji Zadrzewień.”

Minister Sławoj-Składkowski, 1927 r.

Źródło: „Drogi dla Natury”

pogoda.net