[...] Nie wiem ilu jest współczesnych barbarzyńców w ogrodzie psychiatrii sądowej, z pewnością jest ich wielu, psychologów także. Nie byli oni nigdy na naszych konferencjach naukowych i szkoleniowych, nie ma ich w piśmiennictwie psychiatrycznym; natomiast masowo wydają opinie, są dyspozycyjni.

Ich wątpliwe kompetencje wpisują się w opinie o psychiatrach sądowych, psychologach, co znajduje wyraz w środkach masowego przekazu i coraz częściej na sali sądowej. (...)

Potrzebna jest szersza wiedza, inne ślady, świadectwo ludzi piszących lub żyjących uczestników dawnych konferencji, zaangażowanych w problematykę sądową. Pamięć o nich czerpiemy z ich dokonań, dorobku naukowego, niekoniecznie ze zdjęć. [...]

Zdzisław Majchrzyk, /w/ 40 lat Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", Warszawa 2016 s. 8

pogoda.net