[…] Wojna secesyjna, tocząca się w latach 1861 – 65, a posiadająca znamiona pierwszej w dziejach nowożytnych wojny totalnej, stała się okazją do wytoczenia pierwszego (również w dziejach nowożytnych) procesu o zbrodnie wojenne.

Czytaj więcej...

[...] Niezliczone ujemne cechy psychiki, ułomności pamięci, istotne różnice między ludźmi zależne od wieku, cechy osobowości, zależności kulturowe, nastrój, stan zdrowia, otaczające środowisko - to wszystko wywiera bardzo silny wpływ na człowieka, tak że my nigdy o tym samym fakcie nie uzyskamy dwóch takich samych zeznań.

Czytaj więcej...

Drzewa dają cień, ale spełniają też inną funkcję - psychologiczną. Obecność zieleni łagodzi męczące uczucie klaustrofobii, lęku zamkniętej przestrzeni, którego doznaje mieszkaniec oazy. (...)

Czytaj więcej...

[…] Zasoby naturalne, liczne formy życia i sama Ziemia zostały nam powierzone, abyśmy je „uprawiali i strzegli” (por. Rdz 2, 15), także dla przyszłych pokoleń, z odpowiedzialnym i aktywnym udziałem każdego.

Czytaj więcej...

[...] Ziemie rdzennie polskie były w początkach naszych dziejów obszarem zwartym etnicznie. W części Europy, której granica zachodnia biegła Odrą i Nysą Łużycką, południowa - Karpatami i Tatrami, wykraczając poza nie na Orawie i Spiszu, wschodnia - Sanem i między Wieprzem a Bugiem, północna przez jeziora mazurskie i dolną Wisłą - mieszkali niemal wyłącznie ludzie polskim językiem mówiący, jeśli mający jakąś świadomość narodową, to tylko polską.

Czytaj więcej...

pogoda.net