[…] Bezwzględny atak na sąd, gdy polityk nie zna sprawy i opiera się na emocjonalnej relacji strony, dyskwalifikowałby atakującego w każdym praworządnym kraju. Ale nie w Polsce, gdzie na atakowanie sądów jest pełne polityczne przyzwolenie.

Czytaj więcej...

[...] O fakcie przyznawania przez nas fotografiom, przynajmniej tradycyjnie, waloru wyjątkowego autorytetu dokumentalistycznego czy też obiektywizmu, świadczą liczne przykłady.

Czytaj więcej...

[…] Polacy w Niemczech, doceniając grozę wojny, przyjęli jej rozpoczęcie właściwie ze spokojem. Przekonani byli, że w starciu z Polską Niemcy poniosą klęskę. Polska prasa czytywana dość powszechnie przez Polaków we wszystkich rejonach Niemiec, utwierdzała ich w przekonaniu o potędze Macierzy.

Czytaj więcej...

[...] Nie wiem ilu jest współczesnych barbarzyńców w ogrodzie psychiatrii sądowej, z pewnością jest ich wielu, psychologów także. Nie byli oni nigdy na naszych konferencjach naukowych i szkoleniowych, nie ma ich w piśmiennictwie psychiatrycznym; natomiast masowo wydają opinie, są dyspozycyjni.

Czytaj więcej...

[...] Prawo nie może lekceważyć bezpieczeństwa obrotu. Z tego względu powinno unikać subiektywizmu i dowolności. Prawo jest przedsięwzięciem publicznym, gdyż sędzia zawdzięcza swe znaczenie państwu, które nadaje mu uprawnienia i władzę.

Czytaj więcej...

pogoda.net