Byłoby wielkim błędem oddzielanie Zachodu od reszty, ponieważ nie wygramy. Nie ma sensu dzielenie na waszą i naszą kulturę, na nas i na was. Zasady moralne są uniwersalne. Głupotą byłoby narzucanie swoich własnych wartości na siłę, bo to nie działa.

Czytaj więcej...

[...] Mamy traktować daną osobę skazaną tak, jakby nigdy nie została skazana. Nie ma to cech rehabilitacji, choć w przeszłości nawet takie poglądy (niesłuszne) były głoszone. Celem wprowadzenia zatarcia wyroku na pewnym etapie rozwoju ustawodawstwa karnego było uniknięcie efektu trwałej stygmatyzacji kogoś, kto popełnił przestępstwo – po to właśnie, by umożliwić mu powrót do normalności, by nie zaszczuwano go przez całe życie mimo odbycia wymierzonej kary. [...]

Czytaj więcej...

[...] Zawód prokuratora to przede wszystkim Służba Sprawiedliwości i Prawdzie. Sposób na życie ciekawe i pełne niewygód. Bywa, że także narażone na poważne niebezpieczeństwa, a mimo wszystko bardzo satysfakcjonujące, jeśli się lubi i dobrze wykonuje obowiązki, które kolejne dni i, niestety, noce przynoszą. [...]
 
J. Gurgul, Całościowe wyobrażenie śledztwa, Prokuratura i Prawo, 12/2012
 

[...] Wizytator powinien podczas badania akt spraw asesora dokonać oceny sprawowanej nad nim aprobaty i wszelkie negatywne spostrzeżenia pracy asesora ocenić przez pryzmat decyzji aprobanta.

Czytaj więcej...

Najbardziej okrutna zbrodnia staje się tworzywem do wielkiego show, dziejącego się realnie na oczach wszystkich. Nikt już nie pamięta o ofiarach sadystycznego lubieżnika i ich nieszczęsnych rodzinach.

Czytaj więcej...

pogoda.net