[…] Pandemia oznacza, że na wielką skalę wrócił konflikt, który wydawał się w dużej mierze rozwiązany – zmaganie człowieka ze światem przyrody.

Czytaj więcej...

[...] W triadzie: "człowiek - pojazd - droga" człowiek ma nieporównywalnie dominujące znaczenie. Wyłącznie od człowieka zależy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to niezależnie od stanu technicznego pojazdu i takowego stanu drogi. [...]
Wojciech Kotowski, Problematyka wypadków drogowych, Wydawnictwo "Palestry", Warszawa 2016 s. 10

Czytaj więcej...

[…] Kiedy osoba ludzka stawia siebie w centrum, to w ostateczności daje absolutny priorytet temu co jest doraźnie wygodne, a całe otoczenie i treści społeczne stają się względne.

Czytaj więcej...

[...] Jako sędzia nie czuję się w pełni odpowiedzialny za decyzję, bo wsparłem się biegłym, a biegły zupełnie nie czuje się odpowiedzialny za wyrok, bo to przecież decyzja sędziego. I w ten sposób jesteśmy w magicznym kręgu paragrafu 22.

Czytaj więcej...

[...] Co pewien czas mamy do czynienia z niespodziewanymi zgonami osób zatrzymanych. Zwykle takie sytuacje poprzedza znaczny wysiłek fizyczny związany z zachowaniami agresywnymi lub dziwacznymi.

Czytaj więcej...

pogoda.net