[...] Prawdę można ustalić, przeniknąć aż do jej dna i przeszłość z teraźniejszością schwytać w jedną przestrzeń, gdy niejasności stanu faktycznego drąży się cierpliwie oraz planowo i z dziesiątkami ludzi rozmawia się szczerze i mądrze. [...]

Cyt za: J. M. Coetzee,  /w/ Józef Gurgul, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego, Prokuratura i Prawo nr 11/listopad 2018 s. 98

Czytaj więcej...

[…] Nie ma żadnego cudu. Uruchomienie tzw. niespecyficznych czynników terapeutycznych prowadzi do poprawy samopoczucia, którym legitymują się różni bioenergoterapeuci. Samo wyobrażenie o tym, że jakieś zaburzenie ustąpi, może doprowadzić do poprawy, a nawet do zupełnego wyleczenia. Na tym polega mechanizm efektu placebo.

Czytaj więcej...

[...] Nie pomaga się krajowi, wspierając reżim wojskowy, który odrzuca każdy przejaw demokracji, a tym, co zgubiło Pakistan, był jego reżim wojskowy.

Czytaj więcej...

[…] Nasz związek z przyrodą jest czymś podstawowym. Dziś w większości mieszkamy w miastach, ale to stosunkowo nowa sytuacja. (…)

Czytaj więcej...

"Liczy się przede wszystkim jakość. Dziesięć przestarzałych środków technicznych nie zastąpi jednego nowoczesnego, ale żaden środek techniczny nie zastąpi człowieka".

Tadeusz Hanausek

pogoda.net