[…] Postacią, którą Thorwald darzy szczególną sympatią i wysuwa na pierwszy plan, jest specjalista, biegły sądowy. Jest to postać zajmująca w dzisiejszym wymiarze sprawiedliwości pozycję szczególną i niezastąpioną.

Czytaj więcej...

[...] Sędzia nie jest "najwyższym biegłym", tak jak i biegły nie jest ani sędzią, ani prowadzącym śledztwo, ani też ich zawodowym pomocnikiem.

Czytaj więcej...

[...] Im większa bioróżnorodność, tym stabilniejszy ekosystem i więcej mechanizmów dążących do utrzymania w zdrowiu jego mieszkańców. Niektóre mikroorganizmy występują tylko na określonych gatunkach roślin czy ich zbiorowisk.

Czytaj więcej...

[...] Ma przepowiadać obiektywną prawdę. Najważniejszym przymiotem proroka jest absolutna wolność.

Czytaj więcej...

[...] Żadna formuła nie obejmie bogactwa rzeczywistej historii. Chłopi wandejscy uznali i przyjęli rewolucyjną zasadę równości wszystkich ludzi. Do udziału w swej kontrrewolucji zaprosili, moralnie przymusili poniekąd, okolicznych ziemian, dawnych oficerów, dawnych oficerów  Ludwika XVI.

Czytaj więcej...

pogoda.net