[...] Drzewa - mogą żyć dłużej od nas, z wiekiem coraz piękniejsze.

Czytaj więcej...

[…] Drzewa pełnią istotną rolę społeczną i kulturotwórczą. Koją nerwy, relaksują, wyciszają i uspokajają. Stanowią przy tym natchnienie dla poetów i pisarzy, począwszy od słynnej lipy "czułej na głos Jana z Czarnolasu", poprzez Mickiewiczowskie "dęby Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa", po dzieła najnowszych autorów.

Czytaj więcej...

[…] Byliśmy otoczeni lasem. Ten las był niezmierzony, nieprzebyty, przepastny. Gdzieś musiał się kończyć, gdzieś był jego skraj, ale myśmy do granicy drzew nigdy nie dotarli.

Czytaj więcej...

[…] Nareszcie droga polepszyła się. Szła w górę, ku kościołowi stojącemu na szczycie pagórka. Po obydwu stronach szerokiego traktu stały przedwieczne lipy, nadwiślańskie topole, graby, klony, dęby i buki.

Czytaj więcej...

"Większość z nas od wieków, od zawsze pojawia się i odchodzi ze świata bez śladu. Dzieje opowiedziane i opisane, to tylko historia niewielu ludzi i narodów, ich rzadko rozrzuconych śladów na szerokim i wielkim szlaku wydeptanym przez niezliczone miliony anonimowych wędrowców".

R. Kapuściński, Lapidarium IV, W-wa 2007 s. 75

pogoda.net