Jeśli się nie zrozumiemy, 
kolego, chłopcze z Emigracji, 
wiedz, że jesteśmy obaj winni 
i z nas dwu żaden nie ma racji.

Czytaj więcej...

''Jeśli wokół sprawy podniesie się zgiełk, jeśli prasa, jak to ma w zwyczaju, nie pozostawi suchej nitki na metodach naszego śledztwa, to co wówczas będzie można odkryć?''

M. Pearl, Klub Dantego, Wyd. Literackie, K-w 2005 s. 25
 

[...] Do lasu weszliśmy jak do kościoła, do katedry, kiedy wysoko na chórze buczą organy, albo jak pod most, kiedy górą, na jezdni przetaczają się z wyciem tramwaje i inne żelazne pojazdy.

Czytaj więcej...

[…] Ludzie wnet się dowiedzieli, że Michał chodzi do nauczyciela na jakieś tajne nauczanie, i jedni się śmiali z tego, a inni mówili, że niebezpieczne są takie schadzki.

Czytaj więcej...

[...] Ile razy potem w ciągu dnia pochwalał wspaniałą decyzję ucieczki na powietrze! Łaził po leśnych duktach, leżał pod sosnami omiatającymi niebo i wspominał własną teorię powstawania wiatru na skutek ruchu drzew.

Czytaj więcej...

pogoda.net