"Człowiek widzi innych ludzi, a także i świat, na swoje podobieństwo i obraz".

Zbigniew Nienacki, Raz w roku w Skiroławkach, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1987 t. 2 s. 118

pogoda.net