"Osoba winna chce być po prostu zrozumiana, bo zrozumienie pozwala jej poczuć się tak, jakby jej przebaczono".

Philip Houston, Michael Floyd i Susan Carnicero, Poznaj prawdę, Wyd. SQN, Kraków 2022 s. 65

pogoda.net