"Trzeba mieć pola zastępcze i radzić sobie w różnych dziedzinach; pola zastępcze dają człowiekowi odskocznię - zyskuje się wtedy dystans".

Krzysztof Wielicki cyt. za: Anna Kamińska, Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021 s. 397

pogoda.net