"Totalnym ustrojom bardzo trudno jest walczyć ze słowem; przenika ono przez granice szybciej i bardziej skutecznie, niż mogą to przypuścić ludzie z zewnątrz".

Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Biblioteka POLITYKI, brak daty wydania, s. 209

pogoda.net