"Najlepszym upamiętnieniem jest przechowywanie w głowie zbioru szczęśliwych wspomnień".

Sue Black, Co mówią zwłoki. Opowieści antropologa sądowego,  Wyd. Feeria, Łódź 2019 s. 107

pogoda.net