"Lojalność wobec własnej grupy jest tym większa, im bardziej surowa była inicjacja pozwalająca do niej przystąpić".

Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017 s. 370

pogoda.net