"Zło, które wynika ze zwyczajnego myślenia i które popełniają zwykli ludzie, jest normą, nie wyjątkiem".

Erwin Straub, cyt, za: Philip Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017 s. 455

pogoda.net