"Każdy człowiek ma swój zakres tajemnic osobistych czy to materialnych, czy psychicznych, czy tylko marzeń na jawie, które osłania przed innymi; jest w naszym życiu obojętność rzeczywista i pozorowana, są zainteresowania rzeczywiste i pozorowane - wielka część mądrości życiowej polega na umiejętnym okazywaniu i maskowaniu każdej z nich".

Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1980 s. 187

pogoda.net