"Każdy odcinek przebytej drogi życiowej zapada się w nicość, nigdy nie można wrócić na raz przebyty szlak; nie ma ani odwrotu, ani powrotu"

Jan Szczepański, Sprawy ludzkie, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1980 s. 267

 

pogoda.net