"Łatwiej oszukać tłum niż jednostkę"

Prawo Herodota wg: Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008 s. 152

pogoda.net