"Każda rzecz ma swoją śmieszną stronę, a oprócz tej jeszcze tysiąc innych"

Edward Stachura, Cała jaskrawość, Wydawnictwo "C&T", Toruń 2000 s. 110

pogoda.net