"Fakt dokonany okazuje się zwykle prostszy niż przewidywane możliwości."

Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962 s. 195

"Prawo jest bezsilne wobec przemocy" [contra vim non balet ius]

Sentencja łacińska

„Każdy woli, szczególnie z perspektywy lat, upiększać swe własne życie, krzepiącej celowości doszukując się w absurdzie, w jakim wypadło mu brać udział.”

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 134

"Zanim bogactwo zostanie opodatkowane, wcześniej trzeba je stworzyć."

Margaret Thatcher [b.d.b]

"Każdy woli być bohaterem pozytywnym niż bohaterem nieszczęśliwym”.

Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1977 s. 134

pogoda.net