"Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza".

Przysłowia polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 94

Czytaj więcej...

"Zwyczaj jest najlepszą wykładnią praw" [Consuetudo est optima legum interpres]

Justynian I Wielki

"Gdzie nie ma prawa - powinien rozstrzygać zwyczaj" [consuetudo pro lege servatur]

Sentencja łacińska

"Życiorysy ludzi tłumaczą ich postępki".

St. Waltoś, Owoce zatrutego drzewa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978 s. 12

"I ten złodziej, co kradnie, i ten, co złodziejowi drabinę trzyma".

Przysłowie polskie, /wg/ Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Przysłowia polskie, Wydawnictwo Videograf Edukacja Sp. z o.o., Katowice 2003 s. 319

Czytaj więcej...

pogoda.net