"Wspólnotę ludzkich działań uzasadnia w końcu tylko jeden główny cel: wywalczyć dla ludzi prawo do bycia różnymi, odrębnymi jednostkami, żeby mogli po swojemu, każdy inaczej, czuć, myśleć, żyć na tym świecie".

Wasilij Grossman, Życie i los, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009 s. 231

Czytaj więcej...

"Środek w przeciągu niewielu lat staje się celem".

Stefan Żeromski, Popioły, Wydawnictwo CZYTELNIK, Warszawa 1983 t. 2 s. 177

Czytaj więcej...

"Gdy cel jest godziwy, to i środki są godziwe" [ z łac. Cum finis est licitus, etiam media sunt licita].

Sentencja łacińska

"Jedna wzięta z sufitu liczba podana w sądzie podczas przesłuchania w krzyżowym ogniu pytań, może zakończyć wybitną poza tym i nieskazitelną karierę".

Richard Shepherd, Niewyjaśnione okoliczności. Zycie i wiele śmierci czołowego brytyjskiego lekarza medycyny sądowej, Wydawnictwo "Insignis", Kraków 2018 s. 395

Czytaj więcej...

"Chcącemu nie dzieje się krzywda" [łac. Volenti non fit iniuria]

Sentencja łacińska za: M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999 s. 125

Czytaj więcej...

pogoda.net