[...] Każda roślina ma jakąś pożyteczną cechę. Grube pędy chwastów chronią glebę przed erozją, a ich mocne, rozległe systemy korzeniowe rozpulchniają ją.

Czytaj więcej...

[…] Już w 1928 r. ukazało się rozporządzenie o postępowaniu doraźnym. Wprowadzono je w życie jednak dopiero w 1931 r., a uchylono w 1934 r. Rozporządzenie o tym postępowaniu uzależniało bowiem wprowadzenie tego trybu od zarządzenia Rady Ministrów. Było to najsurowsze postępowanie ze wszystkich tego rodzaju postępowań w historii Polski.

Czytaj więcej...

Warchoł sieje zamęt nie dla naprawy Rzeczypospolitej, lecz wskutek osobistej chorej wizji świata. Najczęściej nawet nie wie, że jest awanturnikiem. On broni „sprawiedliwości”, sądzi, że tylko jego sprawiedliwość jest święta.

Czytaj więcej...

[...] Nikt, kto pragnie doprowadzić do czegoś pożytecznego, nie powinien zaczynać od zera. Powinien natomiast wykorzystać dorobek poprzedników, dzięki czemu zaoszczędzi czasu i środków umożliwiających mu postąpienie o krok dalej". [...]

Tadeusz Kotarbiński [b.d.b.]

[...] W założeniach centralnych i terenowych władz Delegatury Rządu PKB (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa) nie miał być prostą kontynuacją policji"granatowej". Władze te  na ogół silnie związane z prawicą ruchu ludowego, nie chciały, aby nad powojenną policją ciążyło piętno"sanacyjnego" aparatu przemocy, a nadto zdawały sobie sprawę z  negatywnego stosunku społeczeństwa do policji "granatowej".

Czytaj więcej...

pogoda.net