A kiedy przyjdzie godzina rozstania, 
Popatrzmy sobie w oczy długo, długo 
I bez jednego słowa pożegnania 
Idźmy - ja w jedną stronę, a ty w drugą.

Czytaj więcej...

[…] Stan bezpieczeństwa w Polsce szlacheckiej na pewno w znacznym stopniu uzależniony był od zasad polityczno-ustrojowych w kraju. Ugruntowanie się feudalnej struktury społecznej, złota wolność szlachecka z jednej strony, a słabość władzy centralnej – z drugiej, sprzyjały rozwojowi przestępczości i anarchizacji życia.

Czytaj więcej...

Twarz puszczy przeorana

aż do kości.

Rana krwawi, a blizna szara,

jak wyobraźnia winowajcy.

Czytaj więcej...

[...] Przede wszystkim dlatego, że niezwykłą siłę i pewność siebie daje bycie po właściwej stronie. W świecie, w którym większość zawodów polegała na naciąganiu ludzi na rzeczy i usługi zbędne, gdzie moralny relatywizm i gotowość do upokorzeń bywają często filarami kariery, prokuratorzy stali po dobrej stronie.

Czytaj więcej...

[...] Rzadko się zwierzała, wszyscy szukali w niej oparcia, a ona sama nigdy nie prosiła o pomoc. Budziła zazdrość, co jest normalne, gdy ktoś odnosi sukces w tak młodym wieku.

Czytaj więcej...

pogoda.net