Powstanie Nowego Miasteczka (d. Nowa Ciwitas Linda, niem. Neustädtel) datuje się na XIII wiek. Z powodu braku dokumentu lokacyjnego ustalenie dokładniejszej daty założenia miejscowości nie wydaje się możliwe.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że geneza powstania Nowego Miasteczka związana jest z przeniesieniem ośrodka dawnego centrum życiowego ze starszej osady Linda (obecnie Gołaszyn) w bardziej dogodne miejsce. Miejscowość zbudowana według klasycznych średniowiecznych reguł przechodziła zmienne koleje losu, a jak podkreślają historycy, architektoniczną chlubą miasta stały się: kościół pw. św. Konrada, parafialny kościół pw. św. Marii Magdaleny i miejski ratusz. 

Związany z powstaniem Nowego Miasteczka kościół p.w. św. Konrada uległ desakralizacji, przeszedł w ręce prywatne, jakiś czas służył celom mieszkaniowym i ostatecznie w latach 60.tych XX w. został rozebrany.

W krajobrazie miejskim pojawiła się natomiast nowa, pierwotnie protestancka świątynia - obecnie kościół katolicki p.w. Opatrzności Bożej. Zbudowana została w latach 1784-1785. Podobnie jak inne zbory z tego okresu, posiada prostokątny kształt i pokrycie mansardowym dachem.

W 1888 roku dobudowano charakterystyczną wysoką wieżę, posiadającą bardzo ciekawe zdobienia tworzące estetyczną całość.

Po II wojnie światowej protestancka świątynia została opuszczona i niszczała. Jednak w drugiej połowie lat 80-tych parafia rzymskokatolicka przeprowadziła remont, a świątynia znów zaczęła pełnić funkcje sakralne. Jest obecnie kościołem filialnym parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku.

Zapraszam do galerii poświęconej kościołowi pw. Opatrzności Bożej. Trafiły do niej przede wszystkim zdjęcia z lipca 2020 r. Jedna fotografia wykonana została w roku 2018, a kilka innych w kwietniu 2014 r.

Jan Wojtasik

                               
pogoda.net