Drodzy Goście witryny "Teksty & Pejzaże"

Miło mi zakomunikować, że na stronie głównej dostępny jest Foto-kalendarz na kolejny 2019 rok. Tym razem jest on ilustrowany moimi zdjęciami wykonanymi w różnych miejscach Polski i Europy w przeciągu kilku ostatnich lat.

Powstał swoisty MIX pejzażowy, którego jedynym czytelnym kryterium różnicującym jest fakt, że zdjęcia co do zasady zostały wykonane w odpowiadających im miesiącach roku.

Bardzo dziękuję Panom: Tomaszowi Leonarczykowi za graficzne opracowanie kalendarza oraz Damianowi Chabasińskiemu za umieszczenie go w witrynie T&P.

Jednocześnie życzę wszystkim PT Czytelnikom "T&P" wszelkiej osobistej i zawodowej i osobistej pomyślności.

Jan WOJTASIK

Kalendarz na rok 2017 dostępny jest tutaj

Kalendarz na rok 2016 dostępny jest tutaj

Kalendarz na rok 2015 dostępny jest tutaj

Kalendarz na rok 2014 dostępny jest tutaj

pogoda.net