Zdjęcia zamieszczone w tej galerii stanowią integralną część galerii Bieszczady' 2017. Odsłona pierwsza. Ta sama zasada dotyczy dotyczy tekstu wprowadzającego. W pierwszej kolejności zapraszam więc TUTAJ. Nie ma oczywiście żadnych przeszkód do wyboru innej kolejności.

Jan Wojtasik

Czytaj więcej...

Dwieście lat temu Aleksander Fredro tak pisał o Bieszczadach: "W Baligrodzie wypoczęliśmy koniom. Tam granica świata. Za Baligrodem wjeżdża się jak w czarne gardło. Droga i rzeka jest to jedno i toż samo, a od rzeki z jednej i drugiej strony wznoszą się czarne ściany jodeł i smereków. Cisna leży w obszernej nieco kotlinie. Folwark, cerkiew, karczma, dalej młynek i tartak ożywiają tę górską wioskę więcej niż wiele innych".

Czytaj więcej...

To moja czwarta już wyprawa z aparatem fotograficznym w Bieszczady. Pozwoliła nie tylko na przypomnienie sobie miejsc dobrze znanych, ale dała okazję poznania zupełnie nowych. Dostarczyła też zdjęć do dwóch kolejnych galerii.

Czytaj więcej...

Galeria "Bieszczady' 2020 - część II" stanowi kontynuację tematyki zdjęć zamieszczonych w galerii "Bieszczady' 2020 - część I". W tej części nieco tylko większy akcent położono na miejsce naszej kwatery, czyli Leśny Dwór w Wetlinie.

Czytaj więcej...

W niewielkiej Czarnogórze są trzy Parki Narodowe. Jednym z nich jest Biogradska Gora. Zajmuje 5,5 tys. ha i utworzony został w 1952 r. Obejmuje fragment gór – od piętra leśnego po szczyty o wysokości ponad 2000 m n.p.m.

Czytaj więcej...

pogoda.net