W dniu 11 stycznia 1984 r. Prokurator Generalny wydał zarządzenie powołujące mnie po raz pierwszy do składu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zadaniem przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w lutym i marcu tegoż roku w Białymstoku.

Powierzono mi obowiązki egzaminatora z kryminalistyki, medycyny sądowej oraz psychiatrii i psychologii sądowej. Pomimo dwunastoletniego stażu pracy w prokuraturze i zebranych już sporych doświadczeń w prowadzeniu szkolenia aplikantów, tremę miałem niemal taka samą, jak zdający egzamin aplikanci.

Odpowiedzialność była tym większa, że wystawiałem aż trzy odrębne oceny wpływające istotnie na średnią całego egzaminu. Na szczęście grupa była dobrze przygotowana do tej próby.

Egzamin ten zapoczątkował mój nowy, niezwykle ciekawy etap pracy w prokuraturze. Niestety w domowych archiwum zachował mi się jedynie odpis wzmiankowanego zarządzenia.

Jan WOJTASIK

pogoda.net