Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i pozostałych nauk sądowych od początku 80-tych lat XX w. stanowiło ważny segment moich zawodowych obowiązków i związanych z tym koniecznych zainteresowań.

Było to możliwe dzięki życzliwości przełożonych wszystkich szczebli, a przede wszystkim wyrozumiałości i wsparcia najbliższych współpracowników, którzy na czas mojej nieobecności powodowanej prowadzeniem szkoleń, a zwłaszcza egzaminów prokuratorskich, przejmowali moje podstawowe obowiązki. 

Pracę w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpocząłem w 1984 r. egzaminem w Białymstoku. W kontekście przemian społeczno - ustrojowych lat 1989 - 1990 powołanie mnie w poczet stałych członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla aplikantów prokuratorskich miało znaczenie szczególne.

Z tego własnie powodu kopię zarządzenia Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 1990 r. przechowuję szczególnie pieczołowicie.

Jan WOJTASIK

pogoda.net