Szkolenia ustawiczne, czyli stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest obowiązkiem każdego prokuratora. Od pewnego czasu przyjęło się oficjalne dokumentowanie uczestnictwa w szkoleniu wystawieniem przez organizatora specjalnego dokumentu. Zwykle jest to świadectwo, zaświadczenie, niekiedy certyfikat.

Podczas czynnej pracy zawodowej, a także później wielokrotnie uczestniczyłem w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach naukowych, sympozjach czy seminariach, które kończyły się wystawieniem takiej pamiątki, sympatycznej zapewne dla każdego uczestnika zajęć.

Niektóre z nich udało mi się zgromadzić w tym zbiorze.

Jan WOJTASIK
 


pogoda.net