Jedną z najważniejszych i użytecznych form zdobywania specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk sądowych były studia podyplomowe z kryminalistyki, jakie podjąłem w 1994 r. na Wydziale Prawa i Administracji mojego macierzystego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej...

Ktoś, kto szkoli i egzaminuje, przede wszystkim sam powinien systematycznie się dokształcać. Dlatego też starałem się nie tracić żadnej możliwości w tym zakresie i interesowało mnie każde wartościowe szkolenie z zakresu kryminalistyki i pozostałych nauk sądowych.

Czytaj więcej...

pogoda.net