Od września 2008 r. wszyscy Marynarze, Syreny, Morskie Węże, Wieloryby, Rekiny i inne morskie stworzenia już wiedzą, że zostałem przyjęty w poczet lojalnych lojalnych poddanych samego Króla Neptuna. Chrzest morski odbył się na jednym z okrętów Rzeczypospolitej, co przydaje mu dodatkowej wagi.

Tam też wystawiony został dokument proklamacyjny, którego mocą nadano mi groźnie brzmiące imię Rekina Wielorybiego.

Jan WOJTASIK

pogoda.net