Jest Pan dobry! Dziękujemy. Czy prowadzącemu szkolenie może przytrafić się bardziej sympatyczna nagroda? W kwietniu 1995 r. w Polanicy Zdroju odbyło się szkolenie przygotowujące aplikantów Apelacji Wrocławskiej do egzaminu prokuratorskiego. Po skończeniu zajęć aplikanci wręczyli mi drobną pamiątkę z taką właśnie szczególną dedykacją.

Traktuję ją jako zupełnie wyjątkowy komplement. Dlatego trafia do skarbczyka - zbioru "drobiazgów", które wzbudzają moją największą sympatię i przypominają stare, dobre lata. Na odwrocie dedykacji jest czytelna lista osób, które uczestniczyły w zajęciach. Nie upubliczniam jej, gdyż nie mam pewności, ze wszyscy wyraziliby na to zgodę.

Jan WOJTASIK

pogoda.net