Nowa Sól. We wrześniu 2016 r. Muzeum Miejskie w Nowej Soli świętowało jubileusz 100-lecia działalności. Uznano, że pierwsza wystawa ważnych dla miasta pamiątek, którą w październiku 1916 r. zorganizowano w wydzielonych specjalnie dla tego celu pomieszczeniach, zainaugurowała trwającą niemal nieprzerwanie instytucjonalną aktywność kolekcjonerską, ekspozycyjną i naukowo-badawczą.

Na pierwszej wystawie pokazano m.in. eksponaty związane z nadaniem Nowej Soli praw miejskich. Kolejne wystawy poświęcone były przede wszystkim tematyce regionalnej. W roku 1923 pokazano m.in. epitafia ze wsi Długie – miejscowości bliskiej mi w czasach mojego dzieciństwa, a w roku 1926 pracowników nowosolskiego muzeum zaangażowano do badań na terenie średniowiecznego grodziska w Popęszycach – wioski sąsiadującej z moją rodzinną Szybą.

W połowie lat 60-tych zdarzyło mi się przez kilka tygodni spędzać wieczory w muzealnej pracowni fotograficznej przy kopiowaniu fotograficznej mapki plemion śląskich, którą powieliłem w 1000 egzemplarzy.

W różnej formie i na różnych płaszczyznach oraz z różnym natężeniem moje kontakty z Muzeum trwają do czasów współczesnych. Ich apogeum była niewątpliwie autorska wystawa fotograficzna "Podnowosolskie pejzaże", jaką miałem zaszczyt zaprezentować w 2013 roku. Dzięki życzliwości Dyrektora Muzeum - Pana Tomasza Andrzejewskiego wystawę tę mogli obejrzeć mieszkańcy Sławy, Kożuchowa, Kaszczora w województwie wielkopolskim i wielu innych miejscowości.

Nie można więc dziwić się, że święto Muzeum Miejskiego w Nowej Soli odbieram emocjonalne i są to emocje bardzo pozytywne. Tak samo odebrałem okolicznościową publikację autorstwa dra Tomasza Andrzejewskiego "Muzeum w Nowej Soli 1916 – 2016.

Lekturę tę polecam wszystkim zainteresowanym historią regionalną, muzealnictwem oraz szeroko rozumianą kulturą. Zawarto w niej kompendium wiedzy o historii i współczesności tej zasłużonej dla miasta i regionu placówki. Tekst i ilustracje uświadamiają, jak wielokierunkową i bogatą tematycznie aktywnością może się pochwalić. Książkę można nabyć w nowosolskim muzeum.

Znalazła się w nim także szczególnie bliska mi pamiątka - fotografia z otwarcia wspomnianej wcześniej  mojej wystawy autorskiej.

Wszystko razem zadecydowało o zakwalifikowaniu tej wzmianki oraz pamiątkowego zdjęcia do portalowego skarbczyka. 

Panu Dyrektorowi Muzeum, pracownikom i wszystkim nowosolanom gratuluję i życzę wielu stuleci owocnej działalności.

Jan WOJTASIK

 

 

 

pogoda.net