Zgodnie z przepisem art. 44a ustawy o prokuraturze, prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych prokuratora mogą być bardzo różne.

Czytaj więcej...

Golub-Dobrzyń zamkiem stoi. Rada Rycerska tego zamku w czerwcu 2004 r. postanowiła przyznać mi tytuł Przyjaciela Zamku Golubskiego.

Czytaj więcej...

Ostatni dyplom za „wyczyn” turystyczny otrzymałem we wrześniu 2000 r. za wejście na Śnieżkę. Od tego czasu sporo wody w Odrze upłynęło.

Czytaj więcej...

Na Śnieżce bywałem wcześniej, zdobywałem ją pieszo albo sposobem kombinowanym także w czasie późniejszym. Jednak dokument tego „wyczynu” został mi wystawiony tylko jeden, jedyny raz we wrześniu 2000 r.

Czytaj więcej...

To były czasy. Zresztą średnie dystanse w biegach zawsze były moją mocną stroną. Wprawdzie zwycięzca jest tylko jeden, ale drugie miejsce w biegu na 600 m w ramach zawodów regionalnych IV Spartakiady Pracowników Prokuratury w grupie wiekowej do 35 lat bardzo mnie ucieszyło.

Czytaj więcej...

pogoda.net