Golub-Dobrzyń zamkiem stoi. Rada Rycerska tego zamku w czerwcu 2004 r. postanowiła przyznać mi tytuł Przyjaciela Zamku Golubskiego.

Czytaj więcej...

Na Śnieżce bywałem wcześniej, zdobywałem ją pieszo albo sposobem kombinowanym także w czasie późniejszym. Jednak dokument tego „wyczynu” został mi wystawiony tylko jeden, jedyny raz we wrześniu 2000 r.

Czytaj więcej...

To były czasy. Zresztą średnie dystanse w biegach zawsze były moją mocną stroną. Wprawdzie zwycięzca jest tylko jeden, ale drugie miejsce w biegu na 600 m w ramach zawodów regionalnych IV Spartakiady Pracowników Prokuratury w grupie wiekowej do 35 lat bardzo mnie ucieszyło.

Czytaj więcej...

Nowa Sól. W dniu 25 września 2015 r. Biblioteka Miejska w Nowej Soli zorganizowała pożegnanie lata, a w jego ramach m.in. wernisaż urokliwej wystawy fotografii Lidii Błaszczyk "Bałtyk - cztery pory roku", któremu towarzyszyła prezentacja prac kilkunastu innych autorów poświęconych naszemu morzu.

Czytaj więcej...

Nikt nie powiedział, że wszystkie szkolenia zawodowe muszą przebiegać w śmiertelnej powadze, zwłaszcza przez cały czas. Dotyczyło to także szkoleń z zakresu obrony cywilnej organizowanych przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu dla osób sprawujących funkcje kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych.

Czytaj więcej...

pogoda.net