Jodłów. Na sobotę 23 lipca 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów zaplanował kolejny rodzinny rajd rowerowy po Puszczy Tarnowskiej. Motywem przewodnim wycieczki będzie tym razem lustracja wybranych, naturalnych i sztucznych akwenów.

Wyprawa wyruszy o godz. 10,00 z tzw. Jodłowskiego Ronda. W pierwszym etapie przewiduje się dojazd do Góry Wodnej – pozostałości niewielkiego zbiornika wodnego zlokalizowanego na szczycie wzniesienia o wysokości 113 m. n.p.m. Wieloletnie obserwacje wskazywały, że w niecce Wodnej Góry (niem. Wasser Berge] pozostawały pewne ilości wody nawet podczas najbardziej suchego lata. Ze zjawiskiem tym kojarzona jest oczywiście historyczna i obecna nazwa wzniesienia. Podobnych miejsc na obszarze Puszczy jest jeszcze kilka, czego charakterystycznym przykładem jest Góra Studzienna (niem. Brunnen Berg).

Postępujące zmiany klimatyczne najpewniej niedługo już doprowadzą do zmiany tego stanu rzeczy. Zanik opadów deszczu i obniżanie się lustra wód podziemnych na obszarze Puszczy prowadzi bowiem nieuchronnie do degradacji licznych tu kiedyś zbiorników i zastoin wodnych, a nawet zamierania starszej generacji drzew, w tym wiekowych dębów szypułkowych. Wyrazistymi przykładami tej tendencji są akweny w pobliżu Kamiennego Kurhanu czy niedawno jeszcze imponujący rozmiarami dąb na terenie d. Pawilonów Myśliwskich. Miejsca te nieprzypadkowo więc znalazły się na trasie planowanego rajdu.

Względy bezpieczeństwa pożarowego powodują w tej sytuacji konieczność budowania nowoczesnych zbiorników wodnych. W ostatnich dziesięcioleciach na obszarze d. Puszczy powstało ich kilkanaście. Trzy z nich zostały uwzględnione na planowanej trasie.

Rajd zakończy się ok. godz. 14,30 – 15,00 w miejscu startu w Jodłowie. Łączna długość trasy podstawowej nie przekroczy 30 km. Znacząca jej część przebiegać będzie po twardej nawierzchni szutrowej. Fragmentarycznie liczyć należy się jednak z koniecznością przemieszczania się po leśnych drogach gruntowych o nawierzchni piaszczystej.

Rowerzystom zainteresowanym postawieniem sobie bardziej ambitnych zadań zostanie przedstawiona propozycja tzw. agrafki, czyli przejechania dodatkowych kilometrów alternatywną trasą leśną.

Rajd będzie posiadał walory poznawcze i rekreacyjne. Organizatorzy zapewne przygotują też trochę okolicznościowych upominków.

Udział w wyprawie jest bezpłatny, a liczba uczestników nie podlega ograniczeniom. Jedynym formalnym wymogiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Z uwagi na prognozowany czas wyprawy konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednią ilość napojów oraz pożywienia.

Jak zawsze, warto też pamiętać o odpowiednim przygotowaniu roweru, który powinien być dostosowany do jazdy terenowej, doborze odzieży właściwej dla pory roku i możliwych zmian pogody, a także środkach do odstraszania owadów. Z innymi ważnymi informacjami można zapoznać się na plakacie rajdowym SWRLJ. Warto też przypomnieć sobie "przykazania rajdowego rowerzysty" i zasady wynikające z postanowień uniwersalnego regulaminu rajdowego.

Redakcja "Tekstów & pejzaży" współpracuje przy organizacji wyprawy oraz sprawuje nad nią medialny patronat.

Jan Wojtasik

Mapki poniżej przedstawiają planowaną trasę rajdu. Wersja podstawowa oznaczona została kolorem szarogranatowym, a czerwone romby odwiedzane miejsca. Szczegółowy przebieg trasy rajdu może ulegać modyfikacjom z uwagi na stan leśnych dróg w dniu wyprawy.

pogoda.net