Nowa Sól – Bojadła – Nowa Sól. Od 2020 roku rodzinne rajdy rowerowe stały się trwałą pozycją w kalendarzu przedsięwzięć rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.


Początek kolejnego zaplanowano na niedzielę 3 lipca 2022 r. Odbędzie się pod hasłem: „Brzegami Odry do Pałacu w Bojadłach”. Start nastąpi o godz. 10,00 z placu przy Miejscu Obsługi Rowerów [MOR] w Otyniu/Modrzycy.

Projekt zakłada w pierwszym etapie przejażdżkę drogą rowerową „Kolej na Rower” do wysokości Białej Góry, a potem wzdłuż lewego brzegu Odry w kierunku Dąbrowy i Milska. Następnie, przy wykorzystaniu przeprawy promowej na Odrze, uczestnicy wyprawy dojadą do pałacu w Bojadłach. Tam planowane jest spotkanie z właścicielami, poczęstunek oraz zwiedzanie zabytkowego, obecnie rewitalizowanego obiektu. I jeszcze coś szczególnego: dla każdego uczestnika wyprawy organizatorzy przygotowali niespodziankę.

Powrót do Nowej Soli zaplanowano ok. godz. 14,00 drogą polną przez Karczemkę i dalej nadodrzańskim prawobrzeżnym wałem do wysokości Stanów. Tu nastąpi ponowny wjazd na drogę rowerową.

Łączna długość trasy nie powinna przekroczyć 40 km. Znacząca jej część przebiegać będzie drogami utwardzonymi o zróżnicowanej jakościowo nawierzchni. Jednak należy się też liczyć z koniecznością pokonania kilku odcinków dróg gruntowych, miejscami pokrytych warstwą sypkiego piasku. W przypadku czasowej niemożliwości skorzystania z przeprawy promowej w Milsku, przewidziana została dojazdowa trasa alternatywna.

Poza walorami historycznymi i rekreacyjnymi, rajd dostarczy okazji do poznania pejzażu przybrzeżnych okolic Odry, a przede wszystkim podziwiania urokliwej architektury Bojadeł.

Udział w wyprawie jest bezpłatny, a liczba uczestników nie podlega ograniczeniom. Jedynym formalnym wymogiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Z uwagi na prognozowany czas wyprawy, który wyniesie ok. 6 godzin, konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednią ilość napojów oraz pożywienia.

Jak zawsze, warto też pamiętać o odpowiednim przygotowaniu roweru, doborze odzieży stosownej do pory roku i możliwych zmian pogody, a także środkach do odstraszania owadów.

Redakcja "Tekstów & pejzaży" współpracuje przy organizacji wyprawy oraz sprawuje nad nią medialny patronat.

Jan WOJTASIK

Mapka poniżej przedstawia projektowaną trasę rajdu w wariancie podstawowym. W przypadku zamknięcia przeprawy promowej w Milsku dojazd do Bojadeł nastąpi jedną z dogodnych tras alternatywnych.

 

pogoda.net