Jodłów - Lubięcin. Już po raz piąty uczniowie Zespołu Edukacyjnego z Lubięcina ruszyli na ratunek kasztanowcom rosnącym w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym "Gaj Wandy" w Puszczy Tarnowskiej.


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów od kilku już lat podejmuje działania mające na celu ratowanie wiekowych kasztanowców rosnących na obszarze 2,5 ha w centrum Puszczy Tarnowskiej. Drzewom zagraża niebezpieczny szrotówek kasztanowcowiaczek, a jedynym skutecznym sposobem jego zwalczania jest wygrabywanie i niszczenie liści, w których szkodnik ten zimuje. 

Działania Stowarzyszenia znajdują wsparcie leśników oraz myśliwych. Jednak pomocy udzielanej przez uczniów Zespołu Edukacyjnego nie da się przecenić.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. (Światowy Dzień Ziemi) na kasztanowym poletku stawiło się 35 uczniów klas siódmych, którzy przez kilka godzin pracowali przy usuwaniu porażonych liści, a podczas przerwy mieli okazję wysłuchania krótkich pogadanek o historii Puszczy oraz sposobach zwalczania szrotówka. 

Jest nadzieja, że już za kilka tygodni kasztanowce w Gaju Wandy po raz kolejny zakwitną ukazując siłę swojego uroku.

Jan Wojtasik

 

 

pogoda.net