Przybyszów - Studzieniec - Śmieszkowo. Czerwcowe wyjazdowe plenery zaowocowały uzupełnieniem o nowe zdjęcia kilku galerii fotograficznych. Dotyczy to przede wszystkim architektury starych kościołów wiejskich Środkowego Nadodrza i Pojezierza Sławskiego.

Późną wiosną oraz podczas lata wiele wiekowych świątyń spowitych jest zieloną szatą. Tworzą ją zwykle okazałe lipy, często szerokolistne oraz klony. Na tle błękitnego, niekiedy granatowego nieba, utrwalane fotograficznie widoki zyskują zupełnie nową jakość.

W takim właśnie przekonaniu zapraszam PT Czytelników do ponownego przejrzenia galerii przedstawiających kościoły w Przybyszowie, Studzieńcu i Śmieszkowie.

Jan WOJTASIK

pogoda.net