Kiełcz – Tarnów Bycki. Kiełcz powstał w czasach średniowiecznych przy lokalnej drodze z Otynia do Bytomia Odrzańskiego. Od wschodu graniczy z Odrą, z pozostałych kierunków niemal szczelnie okalają go lasy.

Nie może więc dziwić, że przez miejscowość przebiegają dwa rowerowe szlaki turystyczne: niebieski szlak Odry oraz czerwony Starorzecza Odry. W połowie odległości pomiędzy Kiełczem a Tarnowem Byckim (w nomenklaturze urzędowej jest to droga powiatowa o numerze 1039F)  każdy z nich przecina Białą Wodę – lewy dopływ Odry. 

Od czasów powojennych przeprawiano się po drewnianym mostku względnie kładce. W momentach zwiększanego cyklicznie poziomu wody, a zwłaszcza wiosennego spływu kry, kładka była często niszczona, a przedostanie się na drugi brzeg sprawiało niekiedy spory problem.

Turyści rowerowi musieli pokonywać rzeczkę w bród albo szukać objazdu. Problem był wielokrotnie sygnalizowany na różnych forach, także w tej witrynie.

Miło więc zakomunikować, że temat został definitywnie i chyba na dłuższy czas zamknięty – na Białej Wodzie niedawno stanął solidny betonowy mostek, oficjalnie określony jako "kładka dla pieszych". Nadaje się w jednakowym stopniu dla ruchu pieszego, jak i rowerowego.

Inwestorowi, czyli Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowej Soli, należy się podziękowanie. Rowerzystom zaś wypada pogratulować udogodnienia i życzyć szerokiej drogi na tym malowniczym, chociaż z uwagi na piaszczyste fragnenty, ciągle jeszcze nieco trudnym szlaku.

Jan WOJTASIK

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano fragment mapy Pojezierze Sławskie Wydawnictwa Turystycznego PLAN w Jeleniej Górze

pogoda.net