Siedlisko. Zarówno Święto Bzów, jak i kaplica zamkowa w Siedlisku mają swoje niepowtarzalne klimaty. Dlatego skwapliwie skorzystałem z zaproszenia Zarządu Fundacji Karolat do wygłoszenia w dniu 5 maja 2019 r. w kaplicy prelekcji poświęconej tematyce Puszczy Tarnowskiej.

Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów Święta Bzów, w wystąpieniu miałem zająć się sprawami tajemnic puszczańskich. Niestety, cała niemal historia Puszczy ciągle jeszcze spowita jest tajemnicą. Swoje uwagi, poza kilkoma sprawami ogólnymi, ograniczyłem więc do trzech wybranych miejsc: Dębówka – nieistniejącej już dzisiaj osady leśnej, ruin Pawilonów Myśliwskich z początku XIX wieku oraz Gaju Wandy - Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego.

Pomimo, że na zamkowym podwórzu i wokoło działo się sporo różnych atrakcji, w kaplicy podczas prelekcji słuchaczy nie zabrakło. Miłym zaskoczeniem były też pytania i prośby z ich strony o dodatkowe informacje.

Przy okazji mogłem pokazać zgromadzonej w kaplicy kilkanaście zdjęć pejzażowych Puszczy Tarnowskiej.

Jan WOJTASIK


  

Opinie, oceny i zapytania dotyczące publikowanych materiałów bardzo proszę kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej lub poprzez księgę gości.

pogoda.net