Jodłów. Nakładem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów ukazało się właśnie II wydanie mapy turystycznej "Puszcza Tarnowska – Jodłowskie Trasy Rekreacyjne". Podobnie, jak w przypadku pierwszego wydania z roku 2015, mapa wydrukowana została w 1000 egz. przez Zakład Kartograficzny SYGNATURA w Zielonej Górze.

Uwagę zwraca przede wszystkim fakt, że w relacji do edycji wcześniejszej, obecne wydanie zostało w istotnym stopniu uzupełnione i poprawione.

Na początku należy podkreślić, że mapa objęła cały obszar d. Puszczy Tarnowskiej, a więc także część administrowaną przez Nadleśnictwo w Nowej Soli. Oznaczono numery wszystkich oddziałów leśnych na tym obszarze oraz nazwy i numery dróg pożarowych. Pojawiły się też oznaczenia wielu nowych punktów fizjograficznych, miejsc o znaczeniu historycznym, a także już wytyczonych lub aktualnie wytyczanych tras rowerowych.

Za przykłady mogą posłużyć pozostałości fortyfikacji szwedzkich z czasów wojny trzydziestoletniej nad Odrą pod Stanami czy w pobliżu d. leśnictwa Czerwonak oraz nigdy wcześniej nie opisane, takie okazy przyrodnicze, jak: Oaza 10 Dębów, Bukowy Król Puszczy czy dębowa aleja przy Czarnej Drodze. Oznaczono też nowoczesny zbiornik wody p/poż. przywracając miejscu jego lokalizacji historyczną nazwę Studni Haussmana.

Na fragmencie mapy przedstawiającym obszar Puszczy administrowany przez Nadleśnictwo Sława Śląska można znaleźć nie oznaczone wcześniej drzewa spełniające formalne kryteria pomników przyrody, takie np., jak: Dąb Widokowy "Konrad", Dąb Tarnowski "Miedziak" czy osobliwość przyrodniczą o nazwie "Słoniowa Łapa".

Wzgórzu "119" przywrócono jego pradawną nazwę "Góry Trześniowej", a dla kilku istniejących jeszcze, chociaż czasem zredukowanych do wielkości oczka, zbiorników wodnych wskazano lokalizację. Oznaczono też trasy przebiegu funkcjonującej na terenie Puszczy Tarnowskiej w okresie międzywojennym kolejki gospodarczej.

Z obiektów dających świadectwo czasom współczesnym warto wskazać na lotnisko "Ikarus" w Dąbrownie czy polanę w Grochowicach, na której rokrocznie odbywają się "Stachuriady".

Amatorzy rowerowych wypraw puszczańskich docenią z całą pewnością nakreślenie na mapie nowych tras z Jodłowa do Grochowic, a zwłaszcza VIKTOR-HUBERT z Konotopu do Siedliska.

Na rewersie mapy można zapoznać się z kalendarium dziejów puszczańskich, opisem Nadleśnictw w Nowej Soli i Sławie, charakterystyką wszystkich jodłowskich tras rekreacyjnych oraz działalnością Stowarzyszenia. Znalazło się tam także miejsce na legendę oraz kilka tematycznie dobranych fotografii.

Wskazane tu charakterystyczne przykłady z jednej ilustrują ogrom pracy włożonej w przygotowanie nowej wersji mapy, z drugiej zaś uświadamiają, jak wiele aspektów historycznych,  przyrodniczych czy estetycznych związanych z Puszczą Tarnowską wymaga jeszcze poznania i opisania.

Mapę "Puszcza Tarnowska – Jodłowskie Trasy Rekreacyjne" Wydanie II 2017 można otrzymać gratisowo u Pana Mirosława Wojtczaka – prezesa zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów. Podstawowym sposobem wejścia w jej posiadanie będzie udział w jednym z pięciu tegorocznych rajdów rowerowych.

Gratulując Wydawcy udanego przedsięwzięcia, a jako, że lepsze jest wrogiem dobrego, redakcja "Tekstów i pejzaży" jednocześnie prosi wszystkich użytkowników mapy o zgłaszanie wszelkiego rodzaju uwag i wniosków mogących mieć znaczenie przy pracach nad jej kolejnymi edycjami. 

Jan WOJTASIK


pogoda.net